scroll to top

Disclaimer

De informatie op de website beautyxp.nl wordt verstrekt door The Beauty Experience. 

Deze website dient alleen voor het verstrekken van algemene informatie. The Beauty Experience geeft geen enkele garantie van enige aard, uitdrukkelijk of impliciet, over de volledigheid, nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, geschiktheid of beschikbaarheid met betrekking tot op de website vermelde informatie, producten of diensten voor enig ander doel.

The Beauty Experience zal in geen geval aansprakelijk zijn voor verlies of schade, inclusief indirecte of gevolgschade welke voortvloeit uit het gebruik van deze website.De website kan links bevatten naar andere websites. The Beauty Experience accepteert geen enkele vorm van verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de aard, de inhoud en de beschikbaarheid van deze websites. Het opnemen van links is geen aanbeveling van of instemming met de opvattingen die in deze websites zijn opgenomen.

Alle moeite wordt gedaan om de kwaliteit van de bruikbaarheid en inhoud van deze website hoog te houden. The Beauty Experience accepteert echter geen aansprakelijk zijn voor onvolkomenheden in de beschikbaarheid en inhoud van de website.